Napište nám

Služby poskytované společností PORFINA spol. s r.o.

Poskytujeme širokou škálu ekonomických služeb.  Zajišťujeme kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy dle platných právních předpisů, finanční a ekonomické poradenství.  Respektujeme individuální potřeby klientů a jejich požadavky na formu spolupráce. Diskrétnost, bohaté zkušenosti, osobní přístup a široké spektrum služeb Vám nabízí PORFINA spol. s r.o.

Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy

Při vedení účetnictví a daňové evidence postupujeme vždy diskrétně a zodpovědně. Nabízíme Vám zpracování účetních dokladů, sestavení roční účetní závěrky a zastupování při jednání s finančními úřady. Naše nabídka služeb zahrnuje také vedení skladové evidence, či zpracování statistických výkazů. Po vzájemné dohodě Vám PORFINA spol. s.r.o. zajistí správu veškeré ekonomické agendy firmy. Už se nemusíte obávat případných chyb v účetnictví, ale můžete se plně soustředit na svoje podnikání.

V rámci mzdové a personální agendy zajišťujeme zpracování mezd a odvodů, vedení osobní složky zaměstnance, zpracování oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání, zpracování ročních daňových zúčtování, vyúčtování jednotlivých daní, účast při kontrolách apod.

Na základě plné moci zajistíme zaslání pravidelných hlášení a komunikujeme napřímo s institucemi státní správy. Připravíme elektronické platební příkazy pro import příkazů do elektronického bankovnictví.

Finanční poradenství

Finanční poradenství využívají nejen soukromé osoby a drobní podnikatelé, ale i společnosti, které se na nás obracejí při řešení svých finančních potřeb provozního i investičního charakteru. Díky mnohaletým zkušenostem Vám pomůžeme vyřešit potřeby v oblasti financování, spoření a investic. Zajistíme Vám privátní i firemní úvěry a obstaráme za Vás komunikaci s bankami. Porovnáme výhodnost jednotlivých finančních produktů z pohledu jejich ceny a daňových dopadů. Rádi Vám poskytneme rady při využívání programů ČMRZB.

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství zahrnuje zpracování plánů a finančních analýz, pomoc s řízením cash flow, vyhodnocení návratnosti investic, zpracování výrobních kalkulací apod. Neméně využívané je také zpracování podkladů pro vyhodnocení bonity klienta a návratnosti úvěru, kterou vyžaduje banka při žádosti o úvěr.

PORFINA spol. s.r.o. Vám dále pomůže se zakládáním společnosti, poradenství při přeměnách, akvizicích a prodejích podniku oceňování firem.

Daňové poradenství

Daňové poradenství zahrnuje řešení problematických otázek ve vztahu k daňovým zákonům, pomoc při daňové optimalizaci, zpracování daňových přiznání.

Zprostředkujeme provedení auditu účetnictví, připravíme podklady pro konání valných hromad, zpracujeme výroční zprávu, zprávu o vztazích a další požadované podklady.