Napište nám

Ceník služeb

Daňová evidence

   
vedení daňové evidence 21,- Kč  za položku
- vedení středisek, činností, zakázek +10%  

Účetnictví

   
vedení účetnictví    
- do 100 zápisů v hlavní knize (v příslušném měsíci) vč. 28,- Kč za položku
- za další zápis v hlavní knize nad 100 zápisů (v příslušném měsíci) 16,- Kč  za položku
- vedení středisek, činností, zakázek +10%  

Mzdová a personální agenda

    
vedení mzdové a personální agendy (zahrnuje veškeré níže uvedené činnosti mzdové a personální agendy s výjimkou účasti na kontrolách)  od 235,- Kč za osobu
vedení mzdové a personální agendy (zahrnuje zpracování mezd a podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, vedení osobní složky zaměstnance)  od 185,- Kč  za osobu
zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti 450,- Kč  
zpracování ročního vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvl. sazby daně z příjmu fyzických osob 450,- Kč  
oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání 185,- Kč  
zpracování ročního zúčtování daně ze závislé činnosti 70,- Kč  za osobu
účast na kontrolách, ostatní činnosti 400,- Kč   za hodinu
     

Skladová evidence

   
vedení skladové evidence 400,- Kč  za hodinu
     

Daňová přiznání

   
Zpracování:    
daňového přiznání k dani z přidané hodnoty 400,- Kč  za hodinu (min. 400,- Kč)
kontrolního hlášení 400,- Kč  za hodinu (min. 400,- Kč)
daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob vč. přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro potřeby zdravotní pojišťovny a OSSZ 2.000,- Kč  
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob vč. finančních výkazů (VZZ a Rozvaha) a přílohy k účetní závěrce - mikro účetní jednotka 3.000,- Kč  
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob vč. finančních výkazů (VZZ a Rozvaha) a přílohy k účetní závěrce - malá účetní jednotka 4.000,- Kč  
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob vč. finančních výkazů (VZZ a Rozvaha) a přílohy k účetní závěrce - střední a velká účetní jednotka 6.000,- Kč  
daňového přiznání k silniční dani 400,- Kč  za hodinu (min. 400,- Kč)
daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci 400,- Kč  za hodinu (min. 400,- Kč)
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 400,- Kč  za hodinu (min. 400,- Kč)
     

Ostatní výše neuvedené práce administrativně-účetního charakteru

   
Zahrnuje např. zastupování klienta před úřady státní správy v rozsahu poskytovaných služeb, zpracování směrnic, ostatní administrativně-účetní práce výše neuvedené od 400 ,- Kč / za hodinu 
(dle náročnosti) 
     

Ekonomické poradenství

   
Zahrnuje činnosti od zpracování požadovaných rozborů a analýz (kalkulace, pro potřeby průběžného hodnocení výsledků hospodaření) přes zpracování podkladů pro finanční instituce a zajištění optimálního financování až po řízení ekonomického útvaru společnosti. Individuálně dle rozsahu poskytovaných služeb