Napište nám

Ekonomické poradenství

Našim klientům nabízíme i ekonomické poradenství. To zahrnuje např. zpracování plánů a finančních analýz podniku, řízení cash flow, vyhodnocení doby návratnosti investic, výrobní kalkulace apod.

Výsledky hospodaření do nejmenších detailů

V rámci pravidelných rozborů provedeme horizontální a vertikální analýzu výkazů, provedeme porovnání dat s předchozími roky a plánem, rozčleníme náklady dle jejich charakteru, navrhneme opatření pro zlepšení výsledků hospodaření a cash flow.

Zajistíme veškeré požadované rozbory pro zajištění financování a pravidelné reporty vyplývající z uzavřených smluv.

Pomůžeme vám se založením společnosti

Pomůžeme Vám se založením společnosti či zajistíme založení nové společnosti vč. registrace k daním u finančního úřadu. Dále nabízíme poradenství spojené s transformací společnosti, spolupráci při prodeji podniku a v neposlední řadě poradenství v oblasti oceňování firem.

Cena našich služeb - ceník